Νέα συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης

Νέο έργο αναδρομικής καταλογογράφησης βιβλιογραφικών εγγραφών στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης ανέλαβε η DataScouting.

Αντικείμενο του έργου της αναδρομικής καταλογογράφησης είναι η προμήθεια 10.000 βιβλιογραφικών εγγραφών, οι οποίες αφορούν στη συλλογή της βιβλιοθήκης. Οι βιβλιογραφικές εγγραφές, οι οποίες θα δημιουργηθούν στο ILS OpenABEKT, δομημένες σύμφωνα με τη διάταξη υλοποίησης UNIMARC, θα εμπλουτίσουν τον κατάλογο της βιβλιοθήκης. Οι βιβλιογραφικές εγγραφές θα περιγράφουν ισάριθμο αριθμό τεκμηρίων, τόσο βιβλιογραφικά όσο και θεματικά. Η βιβλιογραφική περιγραφή των τεκμηρίων θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες περιγραφικής καταλογογράφησης των AACR2 και τα πρότυπα βιβλιογραφικής περιγραφής ISBD, ενώ η θεματική περιγραφή θα γίνει, σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση, σύμφωνα με το δεκαδικό ταξινομικό σύστημα Dewey (DDC) και τον κατάλογο θεματικών επικεφαλίδων της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LCSH).

Με πάνω από 110.000 τεκμήρια να πλουτίζουν τις συλλογές της, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης αποτελεί τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της Λέσβου. Δημόσια από το 1952 αλλά με προσπάθειες ίδρυσης ήδη από τις αρχές του 20ού αι., συγκεντρώνει, φυλάσσει, διατηρεί, προβάλει και καθιστά προσβάσιμα τεκμήρια μοναδικής αξίας, που σχετίζονται κυρίως με τον νομό Λέσβου, αλλά και τα απέναντι μικρασιατικά παράλια έως το 1922.

Η βιβλιοθήκη μέσα από την ψηφιοποίηση και τις συνεργασίες με την τοπική κοινωνία της Λέσβου, με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και με την εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού, έχει καταστήσει την ιστορία και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, προσβάσιμη και ανοικτή για μελέτη σε όλο τον κόσμο, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως τοπικό κέντρο πληροφόρησης.

Η DataScouting έχει επενδύσει στη δημιουργία αρχειονομικού και βιβλιοθηκονομικού τμήματος και συνεργάζεται με κάποιες από τις μεγαλύτερες ακαδημαϊκές και δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα για την ψηφιοποίηση, την καταλογογράφηση και την προβολή έντυπου, φωτογραφικού, εικαστικού και οπτικοακουστικού υλικού. Η διάχυση του υλικού και η διαλειτουργικότητα των ιστοτόπων με άλλους φορείς πολιτιστικού περιεχομένου γίνεται με λογισμικό ανοιχτού κώδικα, όπως επιβάλλεται σε μία εποχή ελεύθερης πρόσβασης στον πολιτισμό.

Για άλλα έργα που έχει υλοποιήσει η ομάδας μας σε συνεργασία με ακαδημαϊκές και δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό δείτε εδώ.

Νέα συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης_DataScouting

Pin It

Comments are closed.