Δυναμικό παρόν με DSpace στην 8η συνάντηση Τεχνικών Ιδρυμάτων GUnet

H DataScouting συμμετείχε στην ενότητα UniversisDay-Tech Track την Πέμπτη 20 Ιουνίου με τους Ιωάννη Παπαστεργίου και Αλέξανδρο Χατζή. Στην παρουσίαση τους με τίτλο An open-source repository platform designed for institutions to manage and share digital content  παρουσίασαν το DSpace και τα οφέλη της ενσωμάτωσής του με το σύστημα UniverSIS.

Η ενότητα UniverSISDay-Tech Track ήταν μέρος του προγράμματος της 8ης συνάντησης Τεχνικών Ιδρυμάτων GUnet που φιλοξένησε το ΑΠΘ, 20 με 21 Ιουνίου, στους χώρους του ΚΕΔΕΑ. Στην εκδήλωση συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τις ευρύτερες IT ανάγκες των ιδρυμάτων, όπως δικτυακές υποδομές, IP τηλεφωνία, identity management και φοιτητολόγια. Το πρόγραμμα περιελάβανε επίσης workshops με hands-on.

Το DSpace είναι ένα ψηφιακό αποθετήριο ανοιχτού κώδικα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση οποιουδήποτε τύπου ψηφιακού υλικού, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων, όπως άρθρα, εργασίες, τεχνικές αναφορές, πρακτικά συνεδρίων, βιβλία, διατριβές. Το UniverSIS είναι μια συντονισμένη προσπάθεια των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Φοιτητών ως πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα. Συγκεκριμένα, ο Γιάννης και ο Αλέξανδρος παρουσίασαν:

  • Πώς λειτουργεί το DSpace και βοηθά τα ελληνικά πανεπιστήμια να διαχειρίζονται το ψηφιακό τους περιεχόμενο.
  • Τη μέθοδο της DataScouting για την επέκταση και την παραμετροποίηση του DSpace με χαρακτηριστικά που βοηθούν τα ελληνικά πανεπιστήμια να διαχειρίζονται και να διαδίδουν το ψηφιακό τους περιεχόμενο.
  • Πώς μπορεί να μεταφερθεί η πιστοποίηση, εξουσιοδότηση και διαχείριση ρόλων του DSpace στο UniverSIS.
  • Τα οφέλη του εσωτερικού μοντέλου και του API του UniverSIS κατά τη διαχείριση υποβολής υλικού και την επεξεργασία ροών εργασίας στο DSpace.
  • Τρόπους ενσωμάτωσης της λειτουργικότητας του UniverSIS στο DSpace και αντίστροφα μέσω του UniverSIS OData API και του DSpace REST API.

H DataScouting έχει συνεργαστεί υλοποιήσει με αρκετές δημόσιες βιβλιοθήκες (ενδεικτικά με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας και τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς) για  έργα εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εμπλουτισμού Ψηφιακού Αποθετηρίου DSpace.

Η DataScouting έχει επενδύσει στη δημιουργία αρχειονομικού και βιβλιοθηκονομικού τμήματος και συνεργάζεται με κάποιες από τις μεγαλύτερες ακαδημαϊκές και δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα για την ψηφιοποίηση, την καταλογογράφηση και την προβολή έντυπου, φωτογραφικού, εικαστικού και οπτικοακουστικού υλικού. Η διάχυση του υλικού και η διαλειτουργικότητα των ιστοτόπων με άλλους φορείς πολιτιστικού περιεχομένου γίνεται με λογισμικό ανοιχτού κώδικα, όπως επιβάλλεται σε μία εποχή ελεύθερης πρόσβασης στον πολιτισμό.

Για άλλα έργα που έχει υλοποιήσει η ομάδας μας σε συνεργασία με ακαδημαϊκές και δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό δείτε εδώ.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση εδώ.

Pin It

Comments are closed.