Έργο εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εμπλουτισμού Ψηφιακού Αποθετηρίου DSpace στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Με απόλυτη επιτυχία έφερε εις πέρας η επιστημονική ομάδα της DataScouting το έργο εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εμπλουτισμού Ψηφιακού Αποθετηρίου DSpace στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς.

Βασικό αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος ψηφιακού αποθετηρίου, δομημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο περιγραφής ψηφιακών τεκμηρίων Dublin Core καθώς και πλήρως συμβατό με τις “Καλές Πρακτικές και Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας για τη διαδικτυακή διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου”  και τις “Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων”  του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.

Ένα ψηφιακό αποθετήριο αποτελεί ένα ψηφιακό αρχείο στο οποίο διατηρούνται τα προϊόντα της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της βιβλιοθήκης. Με την υλοποίηση των έργων, η κάθε βιβλιοθήκη εξασφαλίζει:

  • την ανάδειξη της ανεκτίμητης ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς με ταυτόχρονη προώθηση και ενίσχυση του ερευνητικού και ιστορικού  της κύρους,
  • την ελεύθερη από οικονομικούς και νομικούς φραγμούς ανοικτή πρόσβαση σε μεγάλο όγκο ιστορικής και τεκμηριωμένης πληροφορίας,
  • τη μείωση χρόνου αναζήτησης της επιθυμητής πληροφορίας με αποτέλεσμα την πιο γρήγορη, πιο εύκολη και πιο ποιοτική ανάκτηση της από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και το ερευνητικό κοινό,
  • τη μακροχρόνια συντήρηση των ανεκτίμητης ιστορικής και πολιτισμικής αξίας συλλογών.

Έργο εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εμπλουτισμού Ψηφιακού Αποθετηρίου DSpace στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Αξίζει να σημειωθεί, πως για πρώτη φορά, στη συγκεκριμένη εγκατάσταση,  υλοποιήθηκε από την επιστημονική μας ομάδα, διαδικτυακό περιβάλλον διάθεσης πολυμεσικών ψηφιακών πόρων συμβατό με το IIIF Image API 2.1.1, το οποίο και εξασφαλίζει τη βέλτιστη εμπειρία χρήστη.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του ψηφιακού αποθετηρίου ολοκληρώθηκε και ο εμπλουτισμός του με τη μετάπτωση των ψηφιακών αρχείων και των μεταδεδομένων αρχειακής περιγραφής για το σύνολο 256 εγγραφών από τις ήδη υπάρχουσες, ψηφιοποιημένες συλλογές της βιβλιοθήκης.

Παρόμοια έργα έχει υλοποιήσει η DataScouting και σε συνεργασία με άλλες δημόσιες βιβλιοθήκες όπως των Σερρών και της Λάρισας.

Η DataScouting έχει επενδύσει στη δημιουργία αρχειονομικού και βιβλιοθηκονομικού τμήματος και συνεργάζεται με κάποιες από τις μεγαλύτερες ακαδημαϊκές και δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα για την ψηφιοποίηση, την καταλογογράφηση και την προβολή έντυπου, φωτογραφικού, εικαστικού και οπτικοακουστικού υλικού. Η διάχυση του υλικού και η διαλειτουργικότητα των ιστοτόπων με άλλους φορείς πολιτιστικού περιεχομένου γίνεται με λογισμικό ανοιχτού κώδικα, όπως επιβάλλεται σε μία εποχή ελεύθερης πρόσβασης στον πολιτισμό.

 

Pin It

Comments are closed.