Ψηφιοποίηση του αρχείου του Θεσσαλικού Θεάτρου

H DataScouting ανέλαβε τη ψηφιοποίηση του πολύτιμου, ιστορικού αρχείου του Θεσσαλικού Θεάτρου. Τη σχετική σύμβαση υπέγραψαν η πρόεδρος το Δ.Σ. του Θεσσαλικού Θεάτρου Ρίτα Απρίλη και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας DataScouting Αναστάσιος Αβράμης με την παρουσία του δημάρχου Λαρισαίων Απόστολου Καλογιάννη, του αντιδημάρχου Γεώργιου Σούλτη και της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Θεάτρου Κυριακής Σπανού.

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Εγκατάσταση, προσαρμογή, παραμετροποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ψηφιακού Αποθετηρίου του Θεσσαλικού Θεάτρου.
 • Ψηφιοποίηση – Τεκμηρίωση – Μετάπτωση και εμπλουτισμός του Ψηφιακού Αποθετηρίου του Θεσσαλικού Θεάτρου.
 • Σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας  – εικονικής περιήγησης.
 • Ψηφιακή διαδραστική προθήκη.
 • Εκπαίδευση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ψηφιακού Αποθετηρίου του Θεσσαλικού Θεάτρου.

Πιο συγκεκριμένα, το παρόν έργο αφορά στην ανάπτυξη Ψηφιακού Αποθετηρίου δομημένου σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο περιγραφής ψηφιακών τεκμηρίων Dublin Core και θα καλύπτει τις βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου για την ένταξη της ψηφιακής συλλογής στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων και στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Πλατφόρμα Europeana καθώς και την  παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και μετάπτωσης του συνόλου των συλλογών του αρχείου του Θεάτρου οι οποίες θα εμπλουτίσουν το ψηφιακό αποθετήριο. Παράλληλα, θα εγκατασταθεί σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας – εικονικής περιήγησης για τον επισκέπτη που θα έχει πρόσβαση στους φυσικούς χώρους του οργανισμού όπου θα δημιουργηθεί ένα σύστημα για έξυπνες φορητές συσκευές (app) για την καθοδηγημένη ξενάγηση και προβολή μεταδεδομένων σε σημεία ενδιαφέροντος. Ξεκινώντας από συγκεκριμένα σημεία θα καθοδηγείται ο επισκέπτης σε διαδοχικές στάσεις με στόχο μία ολοκληρωμένη εμπειρία ξενάγησης.

Συγκεκριμένα το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί και θα τεκμηριωθεί, στο πλαίσιο του έργου, θα περιλαμβάνει το σύνολο του υφιστάμενου φυσικού αρχείου του Θεσσαλικού Θεάτρου και αφορά στα παρακάτω:

 • 209 θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες θα καταχωρηθούν στο Ψηφιακό Αρχείο μαζί με τα συνοδευτικά soundtrack της εκάστοτε παράστασης (Ψηφιακά αρχεία βίντεο και ήχου, 400 ώρες).
 • 20.000 φωτογραφίες.
 • 200 προγράμματα θεατρικών παραστάσεων.
 • 200 αφίσες θεατρικών παραστάσεων.
 • 20 μακέτες σε ψηφιακή αποτύπωση και κατόψεις.
 • 50 σχέδια σκηνικών για ψηφιακή απεικόνιση.
 • 150 θεατρικά κείμενα παραστάσεων που έχουν ανέβει με σύνολο 15.000 σελίδες.
 • 2 λευκώματα με σύνολο 1000 σελίδες.
 • 500 κομμάτια από το βεστιάριο για φωτογράφηση 360ο (μοιρών).
 • 50 κομμάτια σκηνικών για ψηφιακή απεικόνιση.

Η ψηφιοποίηση του αρχείου του Θεσσαλικού Θεάτρου είναι μια επένδυση για το μέλλον του, μια προβολή και αξιοποίηση της σημαντικής δράσης του τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό με σκοπό να:

 • αυξήσει την προβολή και τη διάδοση του ιστορικού, καλλιτεχνικού και πολιτιστικού πλούτου που φυλάσσεται εδώ και δεκαετίες στις συλλογές του Θεσσαλικού Θεάτρου.
 • αναδείξει την ανεκτίμητη ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά με ταυτόχρονη προώθηση και ενίσχυση του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού του κύρους του Θεσσαλικού Θεάτρου.
 • συλλέξει σε ένα κεντρικό σημείο και να συμβάλει στην μακροχρόνια διατήρηση και συντήρηση όλου του ιστορικού, καλλιτεχνικού και πολιτιστικού του πλούτου.
 • αποτελέσει βάση για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως δημιουργία on-line καλλιτεχνικών, ερευνητικών προφίλ, κ.λπ.

Το έργο «Το Θεσσαλικό Θέατρο στην Ψηφιακή Εποχή» υπάγεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας».

Τη ψηφιοποίηση του αρχείου του Θεσσαλικού Θεάτρου ανέλαβε η DataScouting_υπογραφή σύμβασης έργου

Η DataScouting έχει επενδύσει στη δημιουργία αρχειονομικού και βιβλιοθηκονομικού τμήματος και συνεργάζεται με κάποιες από τις μεγαλύτερες ακαδημαϊκές και δημόσιες βιβλιοθήκες και άλλους φορείς για τη ψηφιοποίηση, την καταλογογράφηση και την προβολή έντυπου, φωτογραφικού, εικαστικού και οπτικοακουστικού υλικού. Η διάχυση του υλικού και η διαλειτουργικότητα των ιστοτόπων με άλλους φορείς πολιτιστικού περιεχομένου γίνεται με λογισμικό ανοιχτού κώδικα, όπως επιβάλλεται σε μία εποχή ελεύθερης πρόσβασης στον πολιτισμό.

Για άλλα παρόμοια έργα που έχει υλοποιήσει η ομάδα μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δείτε εδώ.

Pin It

Comments are closed.