Το OAVA στο Open Access Week 2022_DataScouting

Το OAVA στο Open Access Week 2022

Η DataScouting συμμετέχει στη διεθνή εβδομάδα ενημέρωσης για την Ανοικτή Πρόσβαση (Open Access Week 2022). Ο κ. Σταύρος Δωρόπουλος, CIO της εταιρείας και η κα Αφροδίτη Μάλλιαρη Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ...
OAVA-Νέο ερευνητικό για τη DataScouting σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

OAVA-Open Access AudioVisual Archive using ASR

ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ Κύκλος: OAVA το νέο ερευνητικό της DataScouting σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Στο πλαίσιο της Δράσης “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ...