Το OAVA στο Open Access Week 2022

Η DataScouting συμμετέχει στη διεθνή εβδομάδα ενημέρωσης για την Ανοικτή Πρόσβαση (Open Access Week 2022). Ο κ. Σταύρος Δωρόπουλος, CIO της εταιρείας και η κα Αφροδίτη Μάλλιαρη Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΔιΠαΕ θα παρουσιάσουν αύριο από κοινού το έργο OAVA, πλατφόρμα διάχυσης οπτικοακουστικού υλικού ανοικτής πρόσβασης.

Στόχος του OAVA είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας ενοποιημένης μηχανής αναζήτησης σε οπτικοακουστικό υλικό ανοικτής πρόσβασης βασισμένη σε βιβλιοθηκονομικά πρότυπα τεκμηρίωσης, η οποία θα παρέχεται δωρεάν προς το κοινό. Για την ανάπτυξη της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε συλλογή δεδομένων εκπαίδευσης, σχεδιασμός και εκπαίδευση μοντέλων βαθιάς μάθησης για την ανάπτυξη αλγορίθμων αυτόματης αναγνώρισης ομιλίας στα ελληνικά και αγγλικά. Η πλατφόρμα επιτρέπει την αναζήτηση οπτικοακουστικών αρχείων αξιοποιώντας τόσο τα μεταδεδομένα που διατίθενται από τους φορείς παραγωγούς/διάθεσης των οπτικοακουστικών αρχείων, όσο και το πλήρες κείμενο που προκύπτει από την αυτόματη αναγνώριση ομιλίας.

Η ημερίδα Ανοικτή πρόσβαση για την κλιματική δικαιοσύνη συνδιοργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ και το  Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας. Μπορείτε να ενημερωθείτε για το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.

H έρευνα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την DataScouting και εδώ και αρκετά χρόνια έχει δημιουργήσει ερευνητικό τμήμα στα πεδία της μηχανικής μάθησης προχωρώντας την τεχνολογική στάθμιση και δίνοντας έμφαση σε ανάλυση κειμενικών και οπτιακοακουστικών μέσων με τεχνικές Deep και Active Learning. Η DataScouting συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς (ΕΠΑνΕΚ-ΕΣΠΑ) και κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μερικά από τα ερευνητικά έργα που έχει υλοποιήσει η ομάδα μας.

Το OAVA στο Open Access Week 2022_DataScouting

Pin It

Comments are closed.