Δύο νέα έργα αναδρομικής καταλογογράφησης

Στην υπογραφή νέων συμβάσεων προέβει η DataScouting για δύο νέα έργα αναδρομικής καταλογογράφησης των οποίων ορίστηκε ανάδοχος. Τα δύο έργα αφορούν υπηρεσίες αναδρομικής καταλογογράφησης τεκμηρίων και εμπλουτισμού της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα» αντίστοιχα.

Αντικείμενο των δύο έργων είναι η προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών δομημένες σύμφωνα με τις διατάξεις υλοποίησης Unimarc και Marc21, οι οποίες θα δημιουργηθούν στο ILS OpeABEKT και ILS Koha και θα εμπλουτίσουν αντίστοιχα τον κατάλογο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης και Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας. Οι βιβλιογραφικές εγγραφές θα περιγράφουν ισάριθμο αριθμό τεκμηρίων, τόσο βιβλιογραφικά όσο και θεματικά.

Η βιβλιογραφική περιγραφή των τεκμηρίων θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες περιγραφικής καταλογογράφησης των AACR2 και τα πρότυπα βιβλιογραφικής περιγραφής ISBD, ενώ η θεματική περιγραφή θα γίνει σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση, σύμφωνα με το δεκαδικό ταξινομικό σύστημα Dewey (DDC) και τον κατάλογο θεματικών επικεφαλίδων της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LCSH).

Η DataScouting έχει επενδύσει στη δημιουργία αρχειονομικού και βιβλιοθηκονομικού τμήματος και συνεργάζεται με κάποιες από τις μεγαλύτερες ακαδημαϊκές και δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα για την ψηφιοποίηση, την καταλογογράφηση και την προβολή έντυπου, φωτογραφικού, εικαστικού και οπτικοακουστικού υλικού. Η διάχυση του υλικού και η διαλειτουργικότητα των ιστοτόπων με άλλους φορείς πολιτιστικού περιεχομένου γίνεται με λογισμικό ανοιχτού κώδικα, όπως επιβάλλεται σε μία εποχή ελεύθερης πρόσβασης στον πολιτισμό.

Δύο νέα έργα αναδρομικής καταλογογράφησης για την DataScouting

 

Pin It

Comments are closed.