Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση: Ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία δύο από τα πλέον σημαντικά έργα

Η DataScouting ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία δύο από τα πλέον σημαντικά έργα που είχε αναλάβει.

Το πρώτο έργο αφορά στη ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του διεθνούς αρχείου υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η DataScouting ως υπεργολάβος έφερε εις πέρας την υλοποίηση του Έργου «Λογισμικό-εξοπλισμός και Yπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείου στο πλαίσιο της δράσης «Σύσταση Κέντρου ως Μοναδικού Σημείου Επαφής (S.P.O.C. – SINGLE POINT OF CONTACT) για τη Διεθνή Αστυνομική Συνεργασία στον τομέα της ανταλλαγής και της διαχείρισης των εγκληματολογικών πληροφοριών που αφορούν στη διασυνοριακή εγκληματικότητα» σε συνεργασία με την Space Hellas, στο αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος με απόλυτο επαγγελματισμό και εκμεταλλευόμενος την πολυετή εμπειρία, την τεχνογνωσία και την εξειδικευμένη 15μελή επιστημονική του ομάδα πραγματοποίησε α) ψηφιοποίηση 2.300.000 σελίδων από το σύνολο του φυσικού αρχείου και β) τεκμηρίωση 96.000 υποθέσεων που αντιστοιχούν στο σύνολο των ψηφιοποιημένων εγγράφων με απόλυτη επιτυχία.

Το δεύτερο έργο αφορά στη ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του ιστορικού αρχείου εφημερίδων του Γραφείου Τύπου της Κυπριακής Δημοκρατίας PIO.

Η DataScouting ως υπεργολάβος έφερε εις πέρας την υλοποίηση του Έργου «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του ιστορικού αρχείου εφημερίδων του Γραφείου Τύπου της Κυπριακής Δημοκρατίας PIO» σε συνεργασία με την S Kaniklides LTD. Στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος πραγματοποίησε α) Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συστήματος ψηφιοποίησης και διαχείρισης ψηφιοποιημένου υλικού MediaScouting Print, β) Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ιστορικού υλικού Omeka S, γ) Μετάπτωση του ψηφιοποιημένου υλικού στο πληροφοριακό σύστημα Omeka S, δ) Υλοποίηση και εγκατάσταση υπηρεσίας διάθεσης του ψηφιοποιημένου υλικού μέσω προτύπου IIIF 2.1 και ε) Διασύνδεση της υπηρεσίας του IIIF 2.1 με το πληροφοριακό σύστημα Omeka S.

Το έργο παραδόθηκε με απόλυτη επιτυχία, πλήρως λειτουργικό βάση των όσων όριζε η διακήρυξη.

Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση: Ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία δύο από τα πλέον σημαντικά έργα για τη DataScouting

Pin It

Comments are closed.