Έργο αναδρομικής καταλογογράφησης στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας

Με απόλυτη επιτυχία έφερε εις πέρας η επιστημονική ομάδα της DataScouting ένα ακόμα έργο αναδρομικής καταλογογράφησης στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας.

Αντικείμενο του έργου αναδρομικής καταλογογράφησης στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας ήταν η προμήθεια 5.800 βιβλιογραφικών εγγραφών δομημένες σύμφωνα με τη διάταξη υλοποίησης Unimarc. Οι βιβλιογραφικές εγγραφές δημιουργήθηκαν στο ILS Koha και έχουν εμπλουτίσει τον κατάλογο της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Δημητσάνας. Επιπλέον, οι βιβλιογραφικές εγγραφές περιγράφουν ισάριθμο αριθμό τεκμηρίων, τόσο βιβλιογραφικά όσο και θεματικά.

Η βιβλιογραφική περιγραφή των τεκμηρίων έγινε σύμφωνα με τους κανόνες περιγραφικής καταλογογράφησης των AACR2 και τα πρότυπα βιβλιογραφικής περιγραφής ISBD. Η θεματική περιγραφή, σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση, λόγω της ιδιαιτερότητας και της σπάνιας ιστορικής αξίας του υλικού και κατόπιν απαίτησης της αναθέτουσας αρχής, έγινε σύμφωνα με το εσωτερικό, τοπικό ταξινομικό σύστημα της βιβλιοθήκης και τον κατάλογο θεματικών επικεφαλίδων της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LCSH).

H DataScouting έχει έως σήμερα υλοποιήσει παρόμοια έργα αναδρομικής καταλογογράφησης και τεκμηρίωσης σε πληθώρα δημοσίων και ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.

Η DataScouting έχει επενδύσει στη δημιουργία αρχειονομικού και βιβλιοθηκονομικού τμήματος και συνεργάζεται με κάποιες από τις μεγαλύτερες ακαδημαϊκές και δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα για την ψηφιοποίηση, την καταλογογράφηση και την προβολή έντυπου, φωτογραφικού, εικαστικού και οπτικοακουστικού υλικού. Η διάχυση του υλικού και η διαλειτουργικότητα των ιστοτόπων με άλλους φορείς πολιτιστικού περιεχομένου γίνεται με λογισμικό ανοιχτού κώδικα, όπως επιβάλλεται σε μία εποχή ελεύθερης πρόσβασης στον πολιτισμό.

Έργο αναδρομικής καταλογογράφησης στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας

Pin It

Comments are closed.