Ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία άλλα δυο έργα αναδρομικής καταλογογράφησης

Με απόλυτη επιτυχία έφερε εις πέρας η επιστημονική ομάδα της DataScouting δύο έργα αναδρομικής καταλογογράφησης σε δύο σπουδαίες Δημόσιες Βιβλιοθήκες.

Αντικείμενο των δύο έργων ήταν η προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών δομημένες σύμφωνα με τη διάταξη υλοποίησης Unimarc, οι οποίες δημιουργήθηκαν στο ILS OpeABEKT και ILS Koha και έχουν εμπλουτίσει αντίστοιχα τον κατάλογο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης και Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς. Οι βιβλιογραφικές εγγραφές περιγράφουν ισάριθμο αριθμό τεκμηρίων, τόσο βιβλιογραφικά όσο και θεματικά.

Η βιβλιογραφική περιγραφή των τεκμηρίων έγινε σύμφωνα με τους κανόνες περιγραφικής καταλογογράφησης των AACR2 και τα πρότυπα βιβλιογραφικής περιγραφής ISBD, ενώ η θεματική περιγραφή σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση, έγινε σύμφωνα με το δεκαδικό ταξινομικό σύστημα Dewey (DDC) και τον κατάλογο θεματικών επικεφαλίδων της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LCSH).

Ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία άλλα δυο project αναδρομικής καταλογογράφησης

Pin It

Comments are closed.