Το DeepFinance στην έκθεση Beyond 4.0

To Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Καινοτομίας και Τεχνολογίας  Beyond 4.0 η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14-16 Οκτωβρίου στη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Ένα από το έργα που παρουσίασε ήταν το DeepFinance.

Στο Beyond 4.0 το ΑΠΘ παρουσίασε 12 καινοτόμες εφαρμογές και συστήματα νέων τεχνολογιών στο Περίπτερο 15, stand C24. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν σχετικά με τους στόχους του έργου DeepFinance και να συναντήσουν τους ερευνητές της ομάδας.

DeepFinance: Εφαρμογή Τεχνολογιών Βαθιάς Μάθησης για Ευφυή Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Χαρτοφυλακίων μέσω Σημασιολογικής Ανάλυσης Ροών Κοινωνικών Δικτύων

Το έργο DeepFinance στοχεύει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας σημασιολογικής ανάλυσης και εξαγωγής συναισθήματος από ροές κοινωνικών δικτύων με μεθόδους Βαθιάς Μάθησης (Deep Learning), αλλά και ολοκληρωμένων εργαλείων διαχείρισης χρηματοοικονομικών χαρτοφυλακίων, οι οποίες είναι σε θέση να συντήξουν πολυτροπική πληροφορία που εξάγεται από ποικίλες (ανομοιόμορφες) πηγές δεδομένων.

Το έργο αποτελεί κοινοπραξία του ΑΠΘ και των εταιρείων DataScouting και SpeedLab.

Στο πλαίσιο του έργου η DataScouting θα αναπτύξει μια πλατφόρμα σημασιολογικής ανάλυσης ροών από online πηγές και κοινωνικά μέσα δικτύωσης, έτσι ώστε να παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης και εξαγωγής συναισθήματος για συγκεκριμένες μετοχές ή χρηματοοικονομικούς δείκτες, όπως κάνουν μεγάλα δίκτυα της αλλοδαπής (π.χ. Bloomberg). Η πλατφόρμα θα βασιστεί στην ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων βαθιάς μάθησης για την κατανόηση φυσικής γλώσσας, παρέχοντας τη δυνατότητα σημασιολογικής ανάλυσης και εξαγωγής συναισθήματος από ροές κειμένου που προέρχονται από ετερογενή μέσα. Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη μεθόδων εύρεσης συσχετίσεων μεταξύ αιτίων και αποτελεσμάτων (cause-effect), παρέχοντας ένα χρήσιμο εργαλεία για όλα τα προϊόντα που η DataScouting παράγει.

Το DeepFinance στην έκθεση Beyond 4.0

Pin It

Comments are closed.