Το OAVA στο Open Access Week 2022_DataScouting

Το OAVA στο Open Access Week 2022

Η DataScouting συμμετέχει στη διεθνή εβδομάδα ενημέρωσης για την Ανοικτή Πρόσβαση (Open Access Week 2022). Ο κ. Σταύρος Δωρόπουλος, CIO της εταιρείας και η κα Αφροδίτη Μάλλιαρη Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ...
FIBEP Tech Portfolio_FIBEP Tech Advisory Commission

FIBEP Tech Portfolio lead by Sophia Karakeva

FIBEP has announced the new areas of activities undertaken by Vice Presidents and members of the Board of Directors. Sophia Karakeva, the Chief Communications Officet at DataScouting, has undertaken ...
AMEC Rising Star for 2021_Christina Tzogka

AMEC Rising Stars for 2021

Congratulations to our Christina Tzogka, Data Scientist for being nominated one of the 25 AMEC Rising Stars for 2021. Christina was nominated for her skills including invaluable research and developm...
FIBEP announces New President

CEO from Denmark elected FIBEP President

FIBEP has elected Thomas Vejlemand, CEO of Infomedia A/S (Denmark) as FIBEP President to serve a three year term. Mr Vejlemand was previously acting as a Vice President on the FIBEP board since 2019....