Ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία άλλα δυο project αναδρομικής καταλογογράφησης

Ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία άλλα δυο έργα αναδρομικής καταλογογρ...

Με απόλυτη επιτυχία έφερε εις πέρας η επιστημονική ομάδα της DataScouting δύο έργα αναδρομικής καταλογογράφησης σε δύο σπουδαίες Δημόσιες Βιβλιοθήκες. Αντικείμενο των δύο έργων ήταν η προμήθεια βιβλι...
RFID & OpenABEKT: νέα καινοτομία

RFID & OpenABEKT: νέα καινοτομία

Nέα καινοτομία υλοποιώντας τεχνολογίες RFID σε ILS OpenABEKT Η επιστημονική μας ομάδα, πρωτοπόρος σε ιδέες και τεχνολογικές λύσεις και αντιλαμβανόμενη τις ιδιαίτερες ανάγκες εκσυγχρονισμού μιας πληθώ...
Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση: Ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία δύο από τα πλέον σημαντικά έργα

Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση: Ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία δύο από ...

Η DataScouting ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία δύο από τα πλέον σημαντικά έργα που είχε αναλάβει. Το πρώτο έργο αφορά στη ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του διεθνούς αρχείου υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνο...
Δύο νέα έργα αναδρομικής καταλογογράφησης για την DataScouting

Δύο νέα έργα αναδρομικής καταλογογράφησης...

Στην υπογραφή νέων συμβάσεων προέβει η DataScouting για δύο νέα έργα αναδρομικής καταλογογράφησης των οποίων ορίστηκε ανάδοχος. Τα δύο έργα αφορούν υπηρεσίες αναδρομικής καταλογογράφησης τεκμηρίων κα...
OAVA-Νέο ερευνητικό για τη DataScouting σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

OAVA-Open Access AudioVisual Archive using ASR

ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ Κύκλος: OAVA το νέο ερευνητικό της DataScouting σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Στο πλαίσιο της Δράσης “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ...
'Εργο αναδρομικής καταλογογράφησης στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς ανέλαβε η DataScouting

Νέο έργο αναδρομικής καταλογογράφησης στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη ...

Το έργο της αναδρομικής καταλογογράφησης στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς ανέλαβε η DataScouting. Αντικείμενο του έργου της αναδρομικής καταλογογράφησης είναι η προμήθεια 12.000 βιβλιογραφικών...
RFID & OpenABEKT: νέο project καινοτομίας

RFID & OpenABEKT: νέο project καινοτομίας

Η DataScouting καινοτομεί υλοποιώντας τεχνολογίες RFID στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας H DataScouting εκσυγχρονίζει τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας με την προμήθεια εξοπλισμού ολοκλη...
Koha open-source Integrated Library System

Koha & Z39.50 – Από Unimarc σε Marc21

Αυτοματοποιημένη μετατροπή βιβλιογραφικής διάταξης από Unimarc σε Marc21 κατά τη διαδικασία εισαγωγής (import) στο λογισμικό Koha μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 Η διαδικασία εισαγωγής βιβλιογραφικών δεδ...